شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۳۱۵۱ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۲۴۲۴ میلیارد تومان