کسب نایب قهرمانی مسابقات کنده زنی باشگاه کیارش با اقتدار باعث افتخار تمامی ورزشکاران شد.

کسب نایب قهرمانی مسابقات کنده زنی باشگاه کیارش با اقتدار باعث افتخار تمامی ورزشکاران شدکسب نایب قهرمانی مسابقات کنده زنی باشگاه کیارش با اقتدار باعث افتخار تمامی ورزشکاران شد.

نفرات برتر این رقابت ها :

ابراهیم دریکوند در دسته وزنی جوانان ۱۰۵ کیلوگرم

عباس فریدونی دسته وزنی ۹۵ کیلوگرم بزرگسالان

مجتبی اسدی دسته وزنی ۸۵ کیلوگرم بزرگسالان

  اشکان رضایی و ابوالفضل بیرانوند  دسته وزنی ۹۵

لازم به ذکر است این عزیزان با مربیگری استاد محمد پروایی در این رقابت شرکت کرده اند.