به گزارش ازناخبر : تعدادی از علاقه مندان و دوستداران حیات وحش یک بهله پرنده شکاری از خانواده عقاب به یگان حفاظت این اداره تحویل دادند. این عقاب از نوع گونه عقاب صحرایی بوده که با مصدومیت بال سمت راست، قابلیت پرواز از آن سلب شده بود.

به گزارش ازناخبر : تعدادی از علاقه مندان و دوستداران حیات وحش یک بهله پرنده شکاری از خانواده عقاب به یگان حفاظت این اداره تحویل دادند. این عقاب از نوع گونه عقاب صحرایی بوده که با مصدومیت بال سمت راست، قابلیت پرواز از آن سلب شده بود. این پرنده مصدوم که توان و رمق پرواز را نداشت از سوی دوستداران محیط زیست با هدف جلوگیری از بروز هر گونه شکار احتمالی، آنرا به یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان ازنا انتقال دادند. با هماهنگی های صورت گرفته عقاب مصدوم جهت سیر مراحل درمان به واحد امور حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان انتقال داده شد.

یگان حفاظت اداره محیط زیست شهرستان ازنا: از همه شهروندان و علاقه مندان به طبیعت خواست که در صورت مشاهده هر گونه حیات وحش مصدوم مراتب را با استفاده از شماره چهار رقمی محیط زیست ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا مأمورین و کارشناسان محیط زیست در اسرع وقت جهت نجات و انتقال این گونه ها اقدام نمایند.