شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۵۳۸ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۲۲۴۰ میلیارد تومان