گرمترین : پلدختر ۲۰.۹+ سردترین : الشتر ۵.۶-

پلدختر : ۲۰.۹+ ۸+

سپیددشت : ۱۹.۴+ ۷+

کوهدشت : ۱۷.۹+ ۰.۳-

فرودگاه بدرآباد : ۱۷.۸+ ۱.۶+

رومشکان : ۱۷.۳+ ۰.۴+

سیلاخور : ۱۷.۲+ ۰.۸-

دورود : ۱۷‌.۱+ ۲.۲+

خرم آباد : ۱۶.۷+ ۰.۳+

شول آباد : ۱۶.۶+ ۰.۴-

بروجرد : ۱۶.۲+ ۱.۷+

الشتر : ۱۶.۲+ ۵.۶-

ازنا : ۱۵.۷+ ۳.۵-

الیگودرز : ۱۳.۶+ ۱.۴-

نورآباد : ۱۲.۳+ ۳.۷-

گرمترین : پلدختر ۲۰.۹+ سردترین : الشتر ۵.۶-

طی روز های چهارشنبه و پنجشنبه دماها بین ۲ تا ۳ درجه افزایش می یابند و آسمان نیز برای فردا صاف در برخی ساعات رشد ابر های ارتفاع بالا پیش بینی می شود .