مجلس ، وزارت تعاون را مکلف کرد حداکثر ظرف ۳ ماه به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پُردرآمد اقدام کند.

مجلس وزارت تعاون را مکلف کرد حداکثر ظرف ۳ ماه ضمن دهک‌بندی درآمدی تمامی خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پُردرآمد اقدام کند.