به گزارش ازناخبر ؛ امید بوالحسنی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا اظهار داشت : با توجه به اخراج چهار نفر از کارگران شرکت فروآلیاژ پس از اقامه دعوی از ناحیه نامبردگان در مراجع حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا و بررسی دقیق محتویات پرونده نهایتاً در تاریخ 8/12/1400 هیات محترم حل اختلاف رای به بازگشت بکار و پرداخت کامل مطالبات و حق السعی کارگران نمود.

به گزارش ازناخبر ؛ امید بوالحسنی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا اظهار داشت : با توجه به اخراج چهار نفر از کارگران شرکت فروآلیاژ پس از اقامه دعوی از ناحیه نامبردگان در مراجع حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ازنا و بررسی دقیق محتویات پرونده نهایتاً در تاریخ ۸/۱۲/۱۴۰۰ هیات محترم حل اختلاف رای به بازگشت بکار و پرداخت کامل مطالبات و حق السعی کارگران نمود، که این رای باستناد ماده ۱۵۹قانون کار قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. وی گفت : طی نشستی که اینجانب و نمایندگان محترم حل اختلاف با مدیر عامل محترم شرکت به عمل آمد ایشان قول مساعد داد که مطالبات نامبردگان در اسرع وقت پرداخت گردد که شایسته است علاوه بر پرداخت مطالبات و اینکه این عزیزان قرار داد کاریشان تا باحال بطور مکرر تمدید گردیده و همچنین جنبه کاربه طور دائم استمرار دارد نسبت به ابقا به کار آنان اقدام عاجل را برابر قانون بعمل آورد. بوالحسنی افزود : بدیهی است کارگران مذکور پس از ابقا بکار مکلف به تبعیت از آیین‌نامه انضباطی کار و دستورات مدیر عامل محترم و مدیران واحد برابر قوانین و مقررات جاری می‌باشند. رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت : لازم میدانم از مساعدت و پیگیری فرماندار محترم جناب مهندس فاتحی اعضای محترم شورای تأمین و نمایندگان دادگستری و فرمانداری و کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف و همچنین اعضای محترم هیات تشخیص تشکر و قدردانی نمایم.