به گزارش اختصاصی ازناخبر ؛ شنیده ها حاکی از انتصاب کریم محمودی به عنوان سرپرست جدید سازمان آب و فاضلاب شهرستان ازنا است .

به گزارش اختصاصی ازناخبر ؛ شنیده ها حاکی از انتصاب کریم محمودی به عنوان سرپرست جدید سازمان آب و فاضلاب شهرستان ازنا است . کریم محمودی پیش از این ریاست آب و فاضلاب روستایی ازنا ، رئیس آب و فاضلاب روستایی الیگودرز ، رئیس تصفیه خانه الیگودرز و مشاور مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان لرستان را در کارنامه خود دارد.