فرمانده انتظامی لرستان: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و در پی خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مقدار قابل توجهی مواد محترقه در سطح شهر«ازنا» کرده است موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی لرستان: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و در پی خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مقدار قابل توجهی مواد محترقه در سطح شهر«ازنا» کرده است موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسائی و دستگیری متهم شدند و در مغازه وی بیش از ۶ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.یک محموله مواد محترقه در ازنا کشف شدفرمانده انتظامی لرستان: در راستای اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق و در پی خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به تهیه و توزیع مقدار قابل توجهی مواد محترقه در سطح شهر«ازنا» کرده است موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت. ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق به شناسائی و دستگیری متهم شدند و در مغازه وی بیش از ۶ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف کردند.