فعالیت آموزشی کلیه مراکز پیش دبستانی، مهدکودک ها و مدارس دوره ابتدایی، متوسطه اول ، پایه های دهم و یازدهم متوسطه دوم نظری ؛ اعم از ( دولتی و غیر دولتی ) نوبت صبح و عصر شهری ، به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می گردد. فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های پایه […]

فعالیت آموزشی کلیه مراکز پیش دبستانی، مهدکودک ها و مدارس دوره ابتدایی، متوسطه اول ، پایه های دهم و یازدهم متوسطه دوم نظری ؛ اعم از ( دولتی و غیر دولتی ) نوبت صبح و عصر شهری ، به صورت ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار می گردد. فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های پایه های دوازدهم نظری و هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش شهری و روستایی با نظارت دقیق مدیر و عوامل اجرایی ، رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به صورت حضوری برگزار می گردند.

فعالیت آموزشی و برگزاری کلاس های کلیه مراکز پیش دبستانی ، مهد کودک ها و مدارس دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم (نوبت صبح و عصر) روستایی ، با رعایت پروتکل های بهداشتی ، به صورت حضوری برگزار می گردد.

به منظور عدم تداخل در برگزاری کلاس های مجازی و رعایت حال خانواده های محترم که دارای چند دانش آموز با یک گوشی هستند ، ساعات برگزاری کلاس مجازی به شرح ذیل اعلام می گردد و همه مدیران مدارس و معلمان ، ملزم به رعایت این برنامه زمان بندی می باشند ؛

دوره متوسطه اول ( تایم صبح ) :ساعت ۸ تا ۱۰:۱۵ صبح

دوره متوسطه اول ( تایم عصر ) :ساعت ۱۳ تا ۱۵:۱۵ عصر

دوره متوسطه دوم و هنرستان ها :ساعت ۱۰:۱۵ تا ۱۳ عصر

دوره ابتدایی نوبت صبح و عصر :

ساعت ۱۳ تا ۱۵ دوره دوم ابتدایی

ساعت ۱۵ تا ۱۷ دوره اول ابتدایی

حضور کلیه عوامل اجرایی مدارس ، به منظور اجرای فعالیت های آموزشی ، کنترل دقیق برگزاری کلاس های حضوری و ترکیبی دانش آموزان و مراجعات ارباب رجوع ، طبق روال عادی و برنامه هفتگی هر آموزشگاه با رعایت فاصله گذاری و پروتکل های بهداشتی در مدارس ، الزامی است. مسئولیت نظارت دقیق بر روند برگزاری کلاس های (حضوری و ترکیبی ) بر عهده ی مدیر مدرسه می باشد و مدیران محترم با توجه به اطلس آموزشی مدرسه خود‌ ، تلاش کنند به هر نحو ممکن ؛ (‌ برگزاری کلاس های حضوری ، ترکیبی ، آموزش های تلویزیونی ، درسنامه ، تلفن و … ) آموزش را پوشش دهند تا هیچ دانش آموزی از آموزش محروم نماند.

بازرسان و کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش شهرستان ، از روند برگزاری آموزش (حضوری و ترکیبی) دانش آموزان و حضور مدیران و عوامل اجرایی در مدارس بازدید خواهند کرد .

اطلاع رسانی مراتب فوق به همکاران ، دانش آموزان و اولیای آن ها از سوی مدیران الزامی است.