بارش ایستگاه های خرم آباد ، سراب دوره‌ و شول آباد تا الان اعلام نشده است.

دورود : ۷۵ م م

ایمان آباد : ۵۹.۳ م م

بیرانشهر : ۳۵ م م

الیگودرز : ۳۳.۴ م م

ازنا : ۳۲.۷ م م

سپیددشت : ۳۰.۴ م م

سیلاخور : ۲۹.۱ م م

بروجرد : ۲۵.۶ م م

نورآباد : ۲۱ م م

الشتر : ۱۶.۹ م م

فرودگاه بدرآباد : ۸.۲ م م

رومشکان : ۷‌.۶ م م

کوهدشت : ۷ م م

پلدختر : ۶.۶ م م

بارش ایستگاه های خرم آباد ، سراب دوره‌ و شول آباد تا الان اعلام نشده است.