پرهیز از ترددهای غیر ضروری بویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و ...

توصیف شرایط جوی مورد انتظار: نفوذ و ماندگاری گردوغبار

زمان شروع: جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

نوع مخاطره: آلودگی هوا

منطقه اثر: همه نقاط استان

زمان پایان: شنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

اثر مخاطره: کاهش دید افقی، افزایش غلظت آلاینده های جوی و …

توصیه: پرهیز از ترددهای غیر ضروری بویژه سالمندان، کودکان و افراد با سابقه بیماری، تا حد امکان عدم فعالیت فیزیکی و ورزشی در فضای باز و …

زمان بروزرسانی: جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ شایان ذکر است وقوع این شرایط در برخی نقاط با شدت و ضعف همراه می باشد.