شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۷ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۶۴۹ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۴۵۰۸ میلیارد تومان