امروز یکشنبه مورخه 1400/12/15 مقدار 5 تن مرغ منجمد در فروشگاه آقای صادقی و 5 تن در فروشگاه آقای سلیمانی توزیع میگردد.

امروز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مقدار ۵ تن مرغ منجمد تنظیم بازار با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان، رأس ساعت ۱۶ بعدازظهر در فروشگاه آقای صادقی واقع در بلوار جهاد روبروی تالار موسویان و ۵ تن رأس ساعت ۱۶ در فروشگاه آقای سلیمانی واقع در میدان راه آهن با حضور ناظرین مربوطه از جمله جهاد کشاورزی و بسیج اصناف توزیع میگردد.