شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۲۸۶۷ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۵۲۲۳ میلیارد تومان