شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۴۳ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۳۰۳۰ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۵۳۹۷ میلیارد تومان