به گزارش ازناخبر ؛ دومین مانور میدانی با هدف «پیشگیری و مقابله با عرضه آفت کش های غیر مجاز کشاورزی» برگزار گردید.

به گزارش ازناخبر ؛ دومین مانور میدانی با هدف «پیشگیری و مقابله با عرضه آفت کش های غیر مجاز کشاورزی» با حضور کارگروهی متشکل از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ازنا، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن، تجارت، شبکه بهداشت و درمان و نظام مهندسی کشاورزی در سطح شهر ازنا برگزار گردید. در این مانور تعدادی از داروخانه های گیاهپزشکی عرضه کننده سموم نباتی مورد پایش واقع و مصادیق از قبیل کمیت و کیفیت سموم نباتی، تاریخ تولید و انقضاء، پروانه صنفی، پروانه سلامت و بهداشت فروشندگان و درج اتیکت قیمت مورد ارزیابی قرار گرفت. مهندس درویشی در حاشیه این مانور گفت: رصد و پایش شبکه تأمین، تجویز و عرضه سموم نباتی با هدف حفظ سلامت محصولات کشاورزی بطور مستمر ادامه خواهد داشت.