فولاد ازنا در نحوه واگذاری مشکلات حقوقی و اساسی دارد و در این خصوص بنیان کار دارای اشکال است.

به گزارش ازناخبر؛ فرهاد زیویار استاندار لرستان در گفتگو با بخش خبری شبکه افلاک گفت :

شرکت فولاد ازنا یکی از منحصر به فردترین مجموعه های کشور است.

فولاد ازنا در نحوه واگذاری مشکلات حقوقی و اساسی دارد و در این خصوص بنیان کار دارای اشکال است.

من نه میتوانم بگویم خوشبینم و نه بدبین

فولاد ازنا تا همین اواخر آماده واگذاری بود و این امکان در استان داشت فراهم می‌شد که تقریبا طی یکسال آینده ۲۰۰۰نفر در آنجا مشغول به کار شوند . اما به علت اختلافات و دعوا های پیش آمده بین فروشنده و خریدار به مشکل خوردیم و باز به نقطه اول برگشتیم.

به دلیل اینکه طرف حساب ما اشخاص حقیقی هستند ما نمی توانیم آنها را وادار به انجام کار بکنیم.