شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۶ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۶ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۱۱۶۸ واحد منفی

ارزش معاملات: ۴۳۰۵ میلیارد تومان