این هفته شاخص کل رشد ۶۷ هزار واحدی را تجربه کرد.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۱ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۴۸ هزار واحد رسید. این هفته شاخص کل رشد ۶۷ هزار واحدی را تجربه کرد.