معاون استانداری لرستان به همراه فرماندار از با امام جمعه ازنا دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ازناخبر ؛ معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان به همراه فرماندار ازنا ، مدیران حوزه معاونت استانداری با حجت السلام سپهوند امام جمعه ازنا دیدار و گفتگو کردند.