به گزارش ازناخبر ؛ به نقل از روابط عمومی هیئت وزنه برداری شهرستان مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان لرستان با حضور هفت تیم در سالن شهید چاغروند خرم آباد برگزار شد.

به گزارش ازناخبر ؛به نقل از روابط عمومی هیئت وزنه برداری شهرستان مسابقات وزنه برداری قهرمانی استان لرستان یادواره شهید نیک روش در تاریخ پنج شنبه ۱۹اسفند ماه ۱۴۰۰,به میزبانی استان با حضور هفت تیم در سالن شهید چاغروند خرم آباد برگزار شد .

تیم خرم آباد الف مقام اول

تیم بروجرد الف مقام دوم

تیم ازنا مقام سوم