بیشینه سرعت باد ثبت شده در شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۳۰ کیلومتر برساعت ثبت گردیده است که رکورد وزش باد در شهرستان محسوب میگردد.

به گزارش ازناخبر؛ رئیس هواشناسی شهرستان ازنا اظهار داشت : با توجه به فعالیت سامانه بارشی و همچنین شارش فشار و وزش تند باد ، وزش باد با شدت و ضعف تا ساعاتی دیگر ادامه خواهد یافت و پس از آن با کاهش سرعت ادامه دارد . قیصری افزود : بیشینه سرعت باد ثبت شده در شهرستان طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۳۰ کیلومتر برساعت ثبت گردیده است که رکورد وزش باد در شهرستان محسوب میگردد. وی گفت : لذا خواهشمند است همشهریان عزیز موارد ایمنی اعلام شده از سوی مراجع ذیربط را مد نظر قرار دهند.