شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۱۵ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۳۵۸۹ واحد منفی

ارزش معاملات: ۵۲۱۹ میلیارد تومان