درپی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی‌پاسخ نذاشتن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها» هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه قرار گرفت .

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: درپی جنایات اخیر رژیم جعلی صهیونیستی و اعلان قبلی مبنی بر بی‌پاسخ نذاشتن جنایت‌ها و شرارت‌های این رژیم منحوس، شب گذشته «مرکز راهبردی توطئه و شرارت صهیونیست‌ها» هدف موشک‌های قدرتمند و نقطه‌زن سپاه قرار گرفت . بار دیگر به رژیم جنایتکار صهیونیستی هشدار می‌دهیم، تکرار هرگونه شرارت با پاسخ‌های سخت، قاطع و ویران‌گر مواجه خواهد شد. به ملت ایران نیز اطمینان می‌دهیم امنیت و آرامش میهن اسلامی، خط قرمز نیروهای مسلح ایران بوده و به احدی اجازه تهدید و تعرض به آن را نخواهند داد.