شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با رشد ۲ هزار و ۳۷۹ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۵ هزار واحد رسید.