مسابقات لیگ جودو امید تا المپیک کشور در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند در مجموعه شهید شیرودی تهران برگزار گردید ‌.

مسابقات لیگ جودو امید تا المپیک کشور در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفند در مجموعه شهید شیرودی تهران برگزار گردید که تیم هیات جودو استان لرستان با حضور استاد درویشی و آقای رضا چهارمحالی قهرمان ارزنده شهرمان توانست به مقام قهرمانی این دوره از لیگ جودو کشور دست یابد.