شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل بورس امروز با ریزش ۵۹۴ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۲۱۸ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۳۸۹۴ میلیارد تومان