نفوذ هوای سرد به جو منطقه

توصیف شرایط جوی مورد انتظار: نفوذ هوای سرد به جو منطقه

زمان شروع: بامداد چهارشنبه ۲۶ /۱۴۰۰/۱۲

نوع مخاطره:کاهش محسوس دماهای شبانه بویژه در مناطق شمالی و شرقی

منطقه اثر: همه نقاط استان

زمان پایان: بامداد جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

اثر مخاطره: کاهش دماهای شبانه ، افت دماهای شبانه به زیر صفر، بروز یخبندان و …

توصیه: آمادگی باغدارن برای مقابله با سرما ، آماده سازی بخاری های پلار باغی و دیگر اداوت موجود جهت جلوگیری از سرمازدگی باغات میوه در استان، مدیریت مصرف حامل های انرژی و سایر اقدامات پیشگیرانه لازم و …

زمان بروزرسانی: دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

اداره پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان لرستان