رودخانه روستای گرجی لایروبی می شود.

پس از گزارش تصویری خبرنگار پایگاه خبری_مردمی ازناخبر از ورود فاضلاب به رودخانه روستای گرجی؛ فرماندار ازنا به همراه معاونین، رئیس اداره اب، شهردار و بخشدار مرکزی از رودخانه روستای گرجی بازدید کردند. فاتحی ورود فاضلاب به این رودخانه را بازی با سلامت مردم خواند و گفت : آلودگی های فاضلاب موجب بروز بیماری شده و ادامه این روند تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی است. فرماندار ازنا دستور داد تا قبل از راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب ازنا کانالی در رودخانه روستای گرجی احداث شود تا فاضلاب یکجا متمرکز نشده و در حرکت باشد. وی ادامه داد : با کمک دستگاه های اجرایی تا دو سه روز آینده عملیات لایروبی رودخانه روستای گرجی انجام می شود.