فرماندار ازنا به همراه روسای تعزیرات حکومتی ؛اداره صمت و اتاق اصناف با حضور در بازار ازنا در آستانه سال نو با کسبه و مردم حاضر در بازار دیدار نمود.

ازناخبر : فرماندار ازنا به همراه روسای تعزیرات حکومتی ؛اداره صمت و اتاق اصناف با حضور در بازار ازنا در آستانه سال نو با کسبه و مردم حاضر در بازار دیدار نمود.

در این بازدید فرماندار ازنا ضمن تبریک سال نو پیشرو به کسبه خواستار رعایت انصاف در فروش کالا ؛ توجه به قوانین صنفی و رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی کسبه شد و بر اقدامات نظارتی منجر به کاهش تخلفات تاکید کرد.

لازم به ذکر است طرح نظارت بر بازار در دو مرحله ویژه عید نوروز و ماه مبارک رمضان در دو نوبت صبح و عصر ادامه دارد.