شاخص کل بورس امروز با رشد ۷ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید.

ازناخبر : شاخص کل بورس امروز با رشد ۷ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد رسید. در این هفته نسبت به هفته پیش ۳ هزار واحد شاخص کل ریزش داشت.

براساس آخرین اخبار اعلامی شنبه هفته بعد آخرین روز کاری بورس در امسال است.