به گزارش ازناخبر ؛ محمدرضا فاتحی فرماندار ازنا در جلسه ستاد مدیریت سفر شهرستان بر لزوم اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد.

به گزارش ازناخبر ؛ محمدرضا فاتحی فرماندار ازنا در جلسه ستاد مدیریت سفر شهرستان بر لزوم اجرایی شدن مصوبات تاکید کرد. در این جلسه که به مدیریت فرماندار برگزار شد فاتحی گفت : به علت تعطیلی دوسال گذشته قطعا ما شاهد حضور مسافران زیادی در ایام‌ عید نوروز خواهیم بود که در همین راستا آمادگی کامل همه دستگاه های اجرایی عضو ستاد ضروری می‌باشد. وی با اشاره به برخی اظهار نظرها در روزهای اخیر گفت : گفتمان ما میتوانیم گفتمان اصیل انقلاب اسلامی و دولت سیزدهم است و 《 ما نمیتوانیم و نمیشود 》 در این دولت معنایی ندارد. فاتحی در پایان معاون عمرانی فرماندار را مسئول نظارت بر اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازار و ستاد مدیریت سفر شهرستان با اختیارات کامل معرفی کرد.