هر یک از کمیته ‌های ستاد سفر شهرستان باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن در جهت بستر سازی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات به مسافرین در ایام نوروز انجام دهند.

ازناخبر: فاتحی در این بازدید با اشاره به اینکه کمیته های ستادخدمات سفر شهرستان ازنا تشکیل شده است و تقسیم کار صورت گرفته است گفت: هر یک از کمیته ‌های ستاد سفر شهرستان باید وظایف خود را به بهترین نحو ممکن در جهت بستر سازی و فراهم نمودن زمینه ارائه خدمات به مسافرین در ایام نوروز انجام دهند.

فاتحی بر لزوم هماهنگی میان دستگاه های عضو ستاد برای اجرایی شدن برنامه ها تاکید نمود و تعامل و هماهنگی دستگاه های عضو ستاد خدمات سفر را در استقبال هرچه بهتر از مهمانان نوروزی بسیار خطیر توصیف کرد.