دیشب درپی شدت یافتن بیماری آیت‌الله فاطمی‌نیا بیت ایشان از مردم درخواست کرد، برای سلامتی ایشان دعا کنند.

ازناخبر : دیشب درپی شدت یافتن بیماری آیت‌الله فاطمی‌نیا بیت ایشان از مردم درخواست کرد، برای سلامتی ایشان دعا کنند. فرزند آیت‌الله بیان داشتند : در ۱۵ روز گذشته بیماری سرطان پدرم عود کرده و در روزهای اخیر هم شدت بیشتری گرفته است. استاد هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.