برای سال آینده یک میلیون فرصت شغلی را هدف گذاری کردیم که توزیع استانی آن هم مشخص شده است که به استانداران ابلاغ شده و در قانون بودجه منابع خوبی در تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده و امیدواریم این اهداف محقق شود.

به گزارش ازنا خبر حجت اله عبدالملکی ظهر امروز در جمع خبرنگاران بروجرد اظهار داشت: برای سال آینده یک میلیون فرصت شغلی را هدف گذاری کردیم که توزیع استانی آن هم مشخص شده است که به استانداران ابلاغ شده و در قانون بودجه منابع خوبی در تبصره ۱۶ و ۱۸ در نظر گرفته شده و امیدواریم این اهداف محقق شود. وی افزود: تمام منابعی که برای اشتغال کشور در قانون بودجه لحاظ شده، همه در قالب زیست بوم اشتغال استفاده می شود که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۶ در نظر گرفته شده برای حوزه اشتغال به صورت قرض الحسنه و در تبصره ۱۸ هم عدد خوبی در نظر گرفته شده که سیاستگذاری را شورای اشتغال و بخشی هم در اختیار استانها قرار می گیرد.