مسئولین گشت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ازنا همه روزه حتی در ایام تعطیلات نوروز از اراضی کشاورزی و باغی سطح شهرستان بازدید می نمایند.

ازناخبر : در راستای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی متعدیان به اراضی کشاورزی و حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، مسئولین گشت مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ازنا همه روزه حتی در ایام تعطیلات نوروز از اراضی کشاورزی و باغی سطح شهرستان بازدید می نمایند. لازم بذکر است هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.