براستی دلیل خاموش بودن پمپ های متعدد سوخت در ازنا چیست؟! نکند هکر ها اینبار تنها جایگاه های ازنا را هک کرده اند!!!!!!!

ازناخبر : تا کنون چندین بار خبر خدمت رسانی ضعیف جایگاه داران شهر ازنا رسانه ای گشته ولی تا کنون هیچ اقدام و پاسخی از طرف جایگاه داران سوخت و یا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مردم داده نشده است.

براستی دلیل خاموش بودن پمپ های متعدد سوخت در ازنا چیست؟!نکند هکر ها اینبار تنها جایگاه های ازنا را هک کرده اند!!!!!!!

یا اینکه جایگاه داران خرابی پمپ را بهانه کرده تا با یک کارگر امورات را بگذرانند،بدون در نظر گرفتن تضییع حقوق مردم در صف های طولانی سوخت با دو پمپ فعال.

می طلبد مسئولین امر از جایگاهداران حداقل در ایام تعطیلات و افزایش خودروها بخواهند جهت تسریع در فعالیت جایگاه ها اقدام نمایند.

نکند جایگاه داران نیز همچون برخی خود را تافته جدا بافته دانسته و آن طور که باید مطیع قوانین و مقرارت مربوط به این صنف نیستند.مگر نه اینست که این صنف محترم در قبال خدمت رسانی کامل خود از امتیازات دولتی بهره می برند؟پس پسندیده است خدمت رسانی در حد امتیازی باشد که دریافت می کنند.