هزینه دارو برای بیماران افزایش نخواهد یافت

ازناخبر ؛ سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تا کنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد.