ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی۱۴۰۲ -۱۴۰۱ اعم از عادی ، استعدادهای درخشان و شرایط خاص از ۲۸ فروردین آغاز می‌شود.

ازناخبر ؛ ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی۱۴۰۲ -۱۴۰۱ اعم از عادی ، استعدادهای درخشان و شرایط خاص از ۲۸ فروردین آغاز می‌شود. دانش‌آموزان می‌توانند به صورت گروهی و فردی برای دریافت کتاب ثبت نام کنند.