فردا مراسم تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با حضور مسئولان استانی و وزارتی در پردیس علامه طباطبایی خرم آباد برگزار می شود.

ازناخبر: فردا مراسم تکریم و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با حضور مسئولان استانی و وزارتی در پردیس علامه طباطبایی خرم آباد برگزار می شود.

سید عیسی سهرابی که به مدت نه ماه سرپرستی آموزش و پرورش لرستان را به عهده داشت جای خود را به رضا عزتی داد.

رضا عزتی معاونت متوسطه آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد را در کارنامه خود دارد.