این روزها جریان انقلابی و آحاد مردم شهید پرور ازنا، با دلهایی نگران و آکنده از اندوه، شاهد بی اعتنایی به قوانین مسلم شرعی، بد حجابی رسمی ، استفاده از لباس های بدن نما و برهنه و محرک، روابط ناسالم، سگ گردانی، حرکات زننده و خلاف فرهنگ دینی و ملی و رویدادهای تلخی هستند که کیان خانواده و چشم و ذهن جوانان و نوجوانان را همچون تیرهای مسموم، هدف قرار داده است.

ازناخبر ؛ این روزها جریان انقلابی و آحاد مردم شهید پرور ازنا، با دلهایی نگران و آکنده از اندوه، شاهد بی اعتنایی به قوانین مسلم شرعی، بد حجابی رسمی ، استفاده از لباس های بدن نما و برهنه و محرک، روابط ناسالم، سگ گردانی، حرکات زننده و خلاف فرهنگ دینی و ملی و رویدادهای تلخی هستند که کیان خانواده و چشم و ذهن جوانان و نوجوانان را همچون تیرهای مسموم، هدف قرار داده است.

این مفاسد، گرچه ظاهرا توسط برخی مسافران نوروزی، تشدید و تکثیر شده است، اما در واقع، نمادی از حرکت خزنده ای است که طی سالها و مخصوصا ماه های اخیر، با سرعتی عجیب، توسط دست های پنهان داخلی و خارجی ترویج می شود و مردم، مقصر این وضعیت ناامنی اخلاقی و اجتماعی و خلاف شرع و برهنگی و بی بند و باری در جای جای شهر ازنا را به خاطر بی عملی و نداشتن برنامه ی مدون برخی از متولیان فرهنگ می دانند که در عین کوتاهی و بی توجهی خواسته و یا ناخواسته عامل اجرای افکار نفوذی بوده و به وظایف خود در مقابل این جنگ و شبیخون خطرناک عمل نمی کنند.

در همین راستا، توجه به چند نکته، حائز اهمیت است:

۱⃣ شورای تامین به ادارات و سازمانهای که مستقیم با امر فرهنگ عمومی شهر در ارتباط هستند،تذکر داده و بابهره مندی از آموزه های دینی و استفاده از نیروهای فرهنگی ، دلسوز و انقلابی جلوه هایی از دینداری را در شهر به نمایش بگزارند.

۲⃣ با توجه به اینکه پدر معنوی هر شهر امام جمعه آن شهر می باشد،از امام جمعه شهرمان جناب حجت الاسلام سپهوند خواهانیم که این مطالبات راهمچون مسائل دیگر مجدانه دنبال کرده و تا دستیابی به نتیجه مطلوب دنبال نماید.

۳⃣ سازمان شهرداری که در راستای فرهنگ شهر دستی بر آتش دارد و اصلا بودجه ی فرهنگی برای آن تعریف شده است نیز میطلبد در کنار اقدامات فرهنگی انجام شده به این مهم نیز نگاه ویژه داشته باشند که این اقدام همت والای شهردار محترم وشورای شهر را مطلبد.

۴⃣ آخرین مطلب اینکه هیچ گونه حرکت ملموس و قابل توجهی از ستاد امر به معروف شهرستان در این زمینه دیده نشده که این خود جای تأمل است…

لذا عزیزان همه مسئولیم و شما مسئولین بیشتر… این نوشته تذکری بود ،جهت احیای واجب فراموش شده

امیدواریم که همه ی ما،به ویژه مسئولین درجهت ترویج فرهنگ مهدوی توفیقات روز افزون حاصل نموده و موجبات خشنودی قطب عالم امکان بقیه الله الاعظم مهدی موعود را فراهم نماییموالسلام علیکم و رحمه اله