شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد رسید.

ازناخبر: شاخص کل بورس امروز با ریزش ۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم (وزن): ۲۴۸۲ واحد مثبت

ارزش معاملات: ۴۸۳۲ میلیارد تومان