درمانگاه تخصصی شهر مومن آباد در شهرستان ازنا شب گذشته دچار حریق شد و خسارت دید.

به گزارش اختصاصی ازناخبر ، درمانگاه تخصصی شهر مومن آباد در شهرستان ازنا شب گذشته دچار حریق شد و خسارت دید.

بر اساس این گزارش ، آتش سوزی به قسمت‌هایی از این درمانگاه آسیب زده است و چند تخت و برخی تجهیزات و وسایل درمانی این درمانگاه آسیب دیده و یا از بین رفته‌اند.

خوشبختانه حضور به موقع نیروهای امدادی مانع از گسترش آتش سوزی و سرایت آن به سایر اتاق‌ها و بخش‌های این درمانگاه تازه تاسیس شده است. با این وجود میزان دقیق خسارت آتش سوزی هنوز برآورد نشده است.

گفته می‌شود اتصالی سیستم برق باعث وقوع آتش سوزی در درمانگاه شده است. حال سوال این است که چرا یک درمانگاه تازه تاسیس باید چنین نقص فنی داشته باشد و باید بررسی شود که آیا قصوری در نظارت بر ساخت و یا استفاده از ابزار و مصالح ساختمانی در ساخت درمانگاه صورت گرفته و احیانا نقشی در وقوع این حادثه داشته است یا خیر.

شایان ذکر است درمانگاه تخصصی شهر مومن آباد از توابع شهرستان ازنا بهمن ماه سال گذشته به افتتاح رسید اما به واسطه عدم حضور پزشکان متخصص تا کنون نتوانسته خدمات دهی ایده‌آل به شهروندان داشته باشد که همین موضوع گلایه شهروندان را در پی داشته است.