با پیگیری های به عمل آمده در سال جاری سه بنای تاریخی امام زاده قاسم (ع)، حمام قدیمی مرزیان و مسجد تاریخی گنجه مرمت خواهند شد.

به مناسبت روز جهانی میراث فرهنگی، نیما فرزین در گفتگوی اختصاصی با ازناخبر ضمن تبریک این روز اظهار داشت : امیدواریم با همکاری و مشارکت عمومی شاهد حفاظت و معرفی هرچه بیشتر و بهتر داشته های فرهنگی_تاریخی شهرستانمان باشیم.

رئیس میراث فرهنگی شهرستان ازنا با اشاره به اهمیت موضوع حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی شهرستان تصریح کرد : با پیگیری های به عمل آمده در سال جاری سه بنای تاریخی امام زاده قاسم (ع)، حمام قدیمی مرزیان و مسجد تاریخی گنجه مرمت خواهند شد.

وی در این خصوص مطرح نمود : بنای تاریخی امام زاده قاسم (ع) از محل اعتبارات استانی با اعتبار حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان هم اکنون توسط پیمانکار در حال مرمت است .

همچنین افزود : پیمانکار مرمت مسجد تاریخی گنجه مشخص شده و بزودی روند مرمت بام آن آغاز خواهد شد و همچنین در راستای پیگیری مطالبات اهالی محترم روستای مرزیان، حمام قدیمی این روستا به منظور کاربری بخشی مرتبط از محل اعتبارات استانی به مبلغ حدود یکصد میلیون تومان، بزودی مرمت و در فصل اول مرمت بام این بنا مرمت خواهد شد.

فرزین در خصوص مرمت کلیه ابنیه تاریخی شهرستان با اشاره به ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱۳۸۹ گفت : بر اساس این قانون ، دستگاههای اجرائی و نهادها مکلفند هزینه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر‌منقول ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی ـ فرهنگی و فهرست‌های ذیربط مربوط به آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تأمین کنند و این اداره را در روند مرمت و حفاظت ابنیه تاریخی شهرستان یاری نمایند.

نیما فرزین با اشاره به ضرورت احداث موزه مردم شناسی در شهرستان اظهار داشت: باتوجه به کمبود اعتبارات جهت احداث ساختمان موزه تاکنون پیگیری های متعددی انجام شده که امیدواریم با تامین اعتبارات لازم و همکاری شهرداری ازنا و دستگاه های مرتبط بتوانیم بزودی این مطالبه مهم را محقق نماییم.

وی در پایان به چندی از برنامه های در دست پیگیری حوزه میراث فرهنگی از جمله تبدیل محوطه فرهنگی تاریخی قلعه خرابه شهر ازنا به سایت موزه، تملک، استحکام بخشی و کاربری بخشیدن به دستکند محوطه کوی کیوان شهر ازنا، ثبت، مرمت و ادامه روند کاوش در چندین محوطه مهم از جمله قلادز ازنا اشاره نمود.