قبوض کاغذی حذف شد، شماره موبایل خودرا ثبت کنید

مشترکین محترم شهر و روستا نسبت به ثبت شماره موبایل خود اقدام کنند.

مطابق برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب ، قبوض کاغذی آب بهاء برای مشترکین محترم شهر و روستاهای ازنا و مؤمن آباد حذف شد و از امروز صورتحساب آب بهاء بصورت پیامکی برای مشترکین ارسال می شود.

مشترکین محترم می توانند با ثبت شماره همراه خود از طریق ارسال کد « شماره اشتراک*۳ » بصورت لاتین به سرشماره ۳۰۰۰۷۱۲۴۹ جهت دریافت پیامک قبض آب بها و سایر خدمات این شرکت اقدام نمایند.