به دستور رییس تعزیرات حکومتی ازناسه واحد صنفی متخلف پلمپ‌شد

در تداوم بازرسی های روزانه از بازار؛دو واحد خواربارفروشی به اتهام‌ گرانفروشی و یک واحد نانوایی به اتهام کم‌فروشی طی گشت مشترک با حضور همرنگ رئیس تعزیرات حکومتی و مسئول بازرسی اتاق اصناف پلمپ گردیدند.

همچنین ضمن‌نصب بنر تخلف پرونده متخلفین به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.