در هفته گذشته تعدادی از کارگران و خانواده های آنها بدلیل کوتاهی مدیران واحدهای تولیدی در پرداخت حق بیمه کارگران با مشکل خدمات درمانی مواجه شدند.

با پیگیری و دستور فاتحی فرماندار ازنا و همکاری سازمان تامین اجتماعی مشکل از امروز ۱۸ تیرماه حل گردید و خدمات درمانی به کارگران عزیز مانند قبل از سر گرفته شد.

فاتحی فرماندار ازنا در این رابطه به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی شهرستان ازنا دستورات جداگانه ای را به جهت جلوگیری از مشکلات مشابه صادر کرد و خواستار رسیدگی ویژه به وضعیت معیشتی کارگران شد.

فرماندار ازنا همچنین در رابطه با حقوق معوقه کارگران شهرداری از شهردار ازنا خواست تا سریعاً حقوق و مزایای کارگران پرداخت شود و در این زمینه اقدامات عاجل صورت پذیرد.