در بحث ترسیم مدل توزیع اعتبارات استان، سه رکن مساحت، جمعیت و محرومیت مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهمی از قبیل کم آبی، برگزاری کنگره شهدا، کشاورزی و سایر موارد مهم و راهبردی استان به خوبی در این مدل دیده شده است.

فرهاد زیویار در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از آغاز عملیات اجرایی بخشی از پروژه های راکد مانده استان خبر داد و اظهار داشت: دستور کار مهم جلسه امروز در رابطه با بررسی مدل توزیع اعتبارات عمرانی و هزینه ای بود که از حدود یک ماه قبل این مدل با برگزاری جلسات و تبادل اطلاعات میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی با سایر دستگاه های اجرایی صورت پذیرفته و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ شده است.

وی افزود: در بحث ترسیم مدل توزیع اعتبارات استان، سه رکن مساحت، جمعیت و محرومیت مورد توجه قرار گرفته و موضوعات مهمی از قبیل کم آبی، برگزاری کنگره شهدا، کشاورزی و سایر موارد مهم و راهبردی استان به خوبی در این مدل دیده شده است.

استاندار لرستان عنوان کرد: در جلسه امروز پس از بررسی و تبادل نظر میان اعضای شورا مقرر شد مواردی به مدل توزیع اعتبارات افزوده شود که پس از انجام تغییرات و اصلاح، حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده به دستگاه های اجرایی استان ابلاغ خواهد شد.