رشد 98درصدی گندم نسبت به پارسال.

حجت اله بیرانوند اظهار کرد: این مقدار گندم از ۱۱ هزار و ۲۰۶ کشاورز در قالب ۲۳ هزار و ۳۷۵ محموله توسط ۲۷ مرکز خرید دریافت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین در این مدت یکهزار و ۳۵۹ تن محصول کلزا از ۵۰۱ کشاورز در قالب ۶۴۹ محموله خریداری و بر اساس مجوز ابلاغی از شرکت متبوع در حال حمل به کارخانجات روغن کشی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان عنوان کرد: مراکز خرید در لرستان تا اول مهرماه فعال بوده و محصول کشاورزان را دریافت خواهند کرد.